شرکت فیلپا سیستم

شرکت فیلپا سیستم

موضوع فعالیت شرکت:

اولین تولید کننده مبلمان اداری کاملاً مدولار در ایران

استان:

تهران - Tehran

آدرس:

تهران ، شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، انتهای دادمـان غربی ، تقاطع پـل یادگار امـام ، پلاک 5، ساختمــان فیلپــا

021 - 88 09 53 05 :تلفن

021 - 89 78 06 47 :فاکس

توضیحات بیشتر:

فیلپــا‭ ‬بــا‭ ‬ســابقه‭ ‬ی‭ ‬درخشــان‭ ‬تولیــد‭ ‬مبلمــان‭ ‬و‭ ‬پارتیشــن‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬بــه‭ ‬عنــوان‭ ‬اولیــن‭ ‬تولید‌کننــده‭ ‬مبلمــان‭ ‬مــدولار‭ ‬در‭ ‬ایــران،‭ ‬قــادر‭ ‬بــه‭ ‬تجهیــز‭ ‬فضاهــای‭ ‬اداری‭ ‬شــما‭ ‬در‭ ‬ســطوح‭ ‬مختلــف‭ ‬اســت‭.‬
کیفیــت‭ ‬مــواد‭ ‬اولیــه‌ی‭ ‬محصــولات‭ ‬فیلپــا،‭ ‬موجــب‭ ‬مانــدگاری‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬مبلمــان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬هوشــمند‭ ‬و‭ ‬مــدولار‭ ‬محصــولات،‭ ‬علاوه‭ ‬بــر‭ ‬امــکان‭ ‬ایجــاد‭ ‬تنــوع‭ ‬در‭ ‬چیدمــان،‭ ‬تجربــه‌ی‭ ‬متفاوتــی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیــار‭ ‬کاربــران‭ ‬قــرار‭ ‬می‌دهــد‭.‬
فیلپــا‭ ‬بــا‭ ‬تهیــه‭ ‬نقشــه‌های‭ ‬فنــی‭ ‬و‭ ‬طرح‌بنــدی‭ ‬مناســب‭ ‬بــرای‭ ‬هــر‭ ‬پــروژه،‭ ‬شــرایط‭ ‬انتخــاب‭ ‬دقیــق‭ ‬و‭ ‬آگاهانــه‭ ‬مبلمــان‭ ‬را‭ ‬فراهــم‭ ‬و‭ ‬بــا‭ ‬ارائــه‌ی‭ ‬راه‭ ‬حل‌هــای‭ ‬تخصصــی‭ ‬تــا‭ ‬انتخــاب‭ ‬مناســب‌ترین‭ ‬محصــول‭ ‬شــما‭ ‬را‭ ‬همراهــی‭ ‬می‌کنــد‭.‬
محصولات :
میز اداری ، میز مدیریت ، میز کنفرانس ، میزهای کارشناسی وکارمندی ، پارتیشن اداری و دو جداره ، میزهای پذیرش و کانتر اطلاعات ، سیستم فایلینگ و کتابخانه

تعداد بازدید کننده : 1399
1395-04-13 : تاریخ ثبت
1399-06-03 : تاریخ انقضا

ارسال نظر

نام (ضروری)
ایمیل
وب سایت
پیام
بارگذاری مجدد کد امنیتی را وارد کنید

نظرات

شما اولین کسی باشید که نظر خود را درج میکند