تعرفه آگهی ها

آگهی عادی

نمایش آگهی در صفحات داخلی سایت

نام پلن تعداد روز نمایش فی (ریال)
یک ماهه 30 450,000
6 ماه 180 1,800,000
12 ماهه 365 3,000,000

آگهی ویژه

نمایش آگهی در صفحه اول + صفحات داخلی سایت

نام پلن تعداد روز نمایش فی (ریال)
یک ماهه 30 900,000
6 ماه 180 3,600,000
12 ماهه 365 6,000,000

بنر ها

نمایش آگهی به صورت بنر در کلیه صفحات داخلی و صفحه اول سایت

لینک این تبلیغات به صورت follow ثبت میشود

این تبلیغات در تمام صفحات سایت (حدود 99٪) قابل مشاهده می باشد

برای رزو و سفارش مکان این نوع آگهی با بخش تماس با ما تماس حاصل فرمایید