تعرفه آگهی ها

آگهی عادی

نمایش آگهی در صفحات داخلی سایت

نام پلن تعداد روز نمایش فی (ریال)
12 ماه 365 1,200,000

آگهی ویژه

نمایش آگهی در صفحه اول + صفحات داخلی سایت

نام پلن تعداد روز نمایش فی (ریال)
12 ماه 365 2,400,000

بنر ها

نمایش آگهی به صورت بنر در کلیه صفحات داخلی و صفحه اول سایت

لینک این تبلیغات به صورت follow ثبت میشود

این تبلیغات در تمام صفحات سایت (حدود 99٪) قابل مشاهده می باشد

برای رزو و سفارش مکان این نوع آگهی با بخش تماس با ما تماس حاصل فرمایید