قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

 

 

۱ – اعضاء نباید اطلاعات محرمانه و حساس خود را روی سایت قرار دهند در غیر اینصورت بانک اطلاعات تجارت و صنعت مایسا مسوولیت سوءاستفاده از این اطلاعات را بر عهده نخواهد گرفت.

۲- مسوولیت کلیه مطالب قرار داده شده بر روی سایت به عهده عضو قرار دهنده اطلاعات میباشد.

۳- اعضاء مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتی و اشخاص دیگر ، همچنین مطالب غیر اخلاقی و غیر قانونی بر روی این سایت نیستند.

۴- به کار بردن کلمات یا تصاویر خلاف شئونات اسلامی و اخلاقی در این سایت ممنوع می باشد.

۵- مطالب خارج از اخلاق و یا بی حرمتی به مقدسات مذهبی و فرهنگی در این سایت مجاز نمی باشد.

۶- پیشنهاد و یا تشویق به هر نوع فعالیت غیر قانونی از سوی اعضاء ممنوع می باشد.

۷- هر گونه بحث های سیاسی و یا جنجال برانگیز و اهانت به سران کشور در این سایت ممنوع می باشد.

۸ – بانک اطلاعات تجارت و صنعت مایسا می تواند در صورت تخلف اعضاء از قوانین سایت عضویت متخلف را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی حذف نماید.

۹- کلیه محتویات نرم افزاری و ابداعات و طرح های سایت متعلق به بانک اطلاعات تجارت و صنعت مایسا می باشد.